Cập Nhật 10/2022

11:20 31/10/2022

 Cập nhật thêm tính năng mới , BQT xin phép update thêm 1 số tính năng mới  bao gồm như sau :

- Sự Kiện Kinh Thư: https://kiemthethanlong.com/su-kien-kinh-thu-post1915.html

- Hệ Thống Hộ Vệ cấp 15 :https://kiemthethanlong.com/he-thong-ho-ve-post428.html

- Thời gian update : 00h00 ngày 01/11/2022

- Xin trân trọng thông báo


BÀI LIÊN QUAN :