Gộp máy chủ CHU THƯƠNG và LÔI THƯƠNG

09:44 13/02/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CHU THƯƠNG LÔI THƯƠNG vào 13H00 ngày 14/02/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ CHU THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ CHU THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 12000
Đồng Khóa (vạn) 6000
Mảnh Già Lam Kinh 60000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 60000
Hộ Vệ Đơn 60000
Mảnh Ghép Ngựa 60000
Mảnh Ghép Ấn 60000
Bát Mạch Đơn 60000
Linh Hồn Chân Nguyên 60000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1200
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 24000
Mảnh Ghép Trang Bị 6000
Đầu ngựa 60

- Nhân vật thuộc máy chủ CHU THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CHU THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư