Gộp máy chủ ĐÀO THƯƠNG và LONG THƯƠNG

09:51 31/07/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ ĐÀO THƯƠNG LONG THƯƠNG vào 13H00 ngày 01/08/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ ĐÀO THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ ĐÀO THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 8000
Đồng Khóa (vạn) 4000
Mảnh Già Lam Kinh 40000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 40000
Hộ Vệ Đơn 40000
Mảnh Ghép Ngựa 40000
Mảnh Ghép Ấn 40000
Bát Mạch Đơn 40000
Linh Hồn Chân Nguyên 40000
Mảnh Ghép Vũ Khí 800
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 800
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 16000
Mảnh Ghép Trang Bị 4000
Đầu ngựa 40

- Nhân vật thuộc máy chủ ĐÀO THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ ĐÀO THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư