Gộp máy chủ DIỆP THƯƠNG và TÂM THƯƠNG

09:48 07/02/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ DIỆP THƯƠNG TÂM THƯƠNG vào 13H00 ngày 08/02/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ DIỆP THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ DIỆP THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 22000
Đồng Khóa (vạn) 11000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2200
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 44000
Mảnh Ghép Trang Bị 11000
Đầu ngựa 110

- Nhân vật thuộc máy chủ DIỆP THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ DIỆP THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư