Gộp máy chủ HẢI THƯƠNG và TINH THƯƠNG

09:08 10/06/2024

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HẢI THƯƠNG TINH THƯƠNG  vào 13H00 ngày 11/06/2024. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ HẢI  THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ HẢI THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 26000
Đồng Khóa (vạn) 13000
Mảnh Già Lam Kinh 130000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 130000
Hộ Vệ Đơn 130000
Mảnh Ghép Ngựa 130000
Mảnh Ghép Ấn 130000
Bát Mạch Đơn 130000
Linh Hồn Chân Nguyên 130000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2600
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2600
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 52000
Mảnh Ghép Trang Bị 13000
Đầu ngựa 130

- Nhân vật thuộc máy chủ HẢI THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HẢI THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư