Gộp máy chủ HỎA THƯƠNG và MỘC THƯƠNG

11:34 04/10/2021

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HỎA THƯƠNG MỘC THƯƠNG vào 13H00 ngày 05/10/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HỎA THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ HỎA THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 4000
Đồng Khóa (vạn) 2000
Mảnh Già Lam Kinh 20000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 20000
Hộ Vệ Đơn 20000
Mảnh Ghép Ngựa 20000
Mảnh Ghép Ấn 20000
Bát Mạch Đơn 20000
Linh Hồn Chân Nguyên 20000
Mảnh Ghép Vũ Khí 400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 400
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 8000
Mảnh Ghép Trang Bị 2000
Đầu ngựa 20

- Nhân vật thuộc máy chủ HỎA THƯƠNG   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  HỎA THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư