Gộp máy chủ KIẾM THƯƠNG và THẦN LONG

10:01 31/10/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KIẾM THƯƠNG THẦN LONGvào 13H00 ngày 01/11/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ KIẾM THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ KIẾM THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 50000
Đồng Khóa (vạn) 20000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 150000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 150000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 150000
Mảnh Ghép Vũ Khí 6000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 6000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 100000
Mảnh Ghép Trang Bị 30000
Đầu ngựa 300

- Nhân vật thuộc máy chủ KIẾM THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KIẾM THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư