Gộp máy chủ LONG THƯƠNG và HẮC THƯƠNG

09:58 07/08/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LONG THƯƠNG HẮC  THƯƠNG vào 13H00 ngày 08/08/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ LONG THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ LONG THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 10000
Đồng Khóa (vạn) 5000
Mảnh Già Lam Kinh 50000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 50000
Hộ Vệ Đơn 50000
Mảnh Ghép Ngựa 50000
Mảnh Ghép Ấn 50000
Bát Mạch Đơn 50000
Linh Hồn Chân Nguyên 50000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 20000
Mảnh Ghép Trang Bị 5000
Đầu ngựa 50

- Nhân vật thuộc máy chủ LONG THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LONG THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư