Gộp máy chủ NGÀN THƯƠNG và HẮC THƯƠNG

09:21 28/08/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NGÀN THƯƠNG HẮC THƯƠNG vào 13H00 ngày 29/08/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ NGÀN THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ NGÀN THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 20000
Đồng Khóa (vạn) 10000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 40000
Mảnh Ghép Trang Bị 10000
Đầu ngựa 100

- Nhân vật thuộc máy chủ NGÀN THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NGÀN THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư