Gộp máy chủ NHỚ THƯƠNG và TIÊN THƯƠNG

09:00 25/07/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NHỚ THƯƠNG TIÊN THƯƠNG vào 13H00 ngày 26/07/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ NHỚ THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ NHỚ THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 22000
Đồng Khóa (vạn) 11000
Mảnh Già Lam Kinh 110000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 110000
Hộ Vệ Đơn 110000
Mảnh Ghép Ngựa 110000
Mảnh Ghép Ấn 110000
Bát Mạch Đơn 110000
Linh Hồn Chân Nguyên 110000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2200
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 44000
Mảnh Ghép Trang Bị 11000
Đầu ngựa 110

- Nhân vật thuộc máy chủ NHỚ THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NHỚ THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư