Gộp máy chủ NỘI THƯƠNG và TÂM THƯƠNG

09:33 11/10/2021

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NỘI THƯƠNG TÂM THƯƠNG vào 13H00 ngày 12/10/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NỘI THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ NỘI THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 2000
Đồng Khóa (vạn) 1000
Mảnh Già Lam Kinh 10000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10000
Hộ Vệ Đơn 10000
Mảnh Ghép Ngựa 10000
Mảnh Ghép Ấn 10000
Bát Mạch Đơn 10000
Linh Hồn Chân Nguyên 10000
Mảnh Ghép Vũ Khí 200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 200
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 4000
Mảnh Ghép Trang Bị 1000
Đầu ngựa 10

- Nhân vật thuộc máy chủ NỘI THƯƠNG   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  NỘI THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư