Gộp máy chủ ƯU THƯƠNG và PHÁ THƯƠNG

09:54 19/06/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ ƯU THƯƠNG PHÁ THƯƠNG vào 13H00 ngày 20/06/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ ƯU THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ ƯU THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 46000
Đồng Khóa (vạn) 23000
Mảnh Già Lam Kinh 230000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 230000
Hộ Vệ Đơn 230000
Mảnh Ghép Ngựa 230000
Mảnh Ghép Ấn 230000
Bát Mạch Đơn 230000
Linh Hồn Chân Nguyên 230000
Mảnh Ghép Vũ Khí 4600
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 4600
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 92000
Mảnh Ghép Trang Bị 23000
Đầu ngựa 230

- Nhân vật thuộc máy chủ ƯU THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ ƯU THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư