Gộp máy chủ XÍCH THƯƠNG và KIM THƯƠNG

09:45 06/11/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ XÍCH THƯƠNG KIM THƯƠNG vào 13H00 ngày 07/11/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ XÍCH THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ XÍCH THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 6000
Đồng Khóa (vạn) 3000
Mảnh Già Lam Kinh 30000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 30000
Hộ Vệ Đơn 30000
Mảnh Ghép Ngựa 30000
Mảnh Ghép Ấn 30000
Bát Mạch Đơn 30000
Linh Hồn Chân Nguyên 30000
Mảnh Ghép Vũ Khí 600
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 600
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 12000
Mảnh Ghép Trang Bị 3000
Đầu ngựa 30

- Nhân vật thuộc máy chủ XÍCH THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ XÍCH THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư