Hệ Thống Phi Phong

14:50 20/07/2021

I. NPC liên quan

  • Đến Sứ Giả CỬA HÀNG có thể mua phi phong

II. Hệ Thống Phi Phong

Phi Phong

Xếp Hạng

Vinh Dự Tối Thiểu

Vinh Dự Tối Đa

SỒ PHƯỢNG
Giá Bán: 2 KNB

5000

12000

18000

TIỀM LONG
Giá Bán: 3 KNB

3000 24000 36000

CHÍ TÔN
Giá Bán: 4 KNB

1000 60000 90000

VÔ SONG
Giá Bán: 5 KNB

500 120000 180000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 20 Tiền Xu

300

400000

600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 40 Tiền Xu

100

600000

900000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 80 Tiền Xu

50

800000

1200000

Thiên TỬ
Giá Bán: 120 Tiền Xu

30

1000000

1500000

BÁ VƯƠNG
Giá Bán: 140 Tiền Xu

10

1200000

1800000

Phong Vân
Giá Bán: 200 Tiền Xu

1

1600000

2400000

Băng Hỏa Vũ Thần

-Đi đu long 

-Mua ở Shop Du long

-Mua ở Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

1 Yêu cầu đạt FF 10 Yêu cầu đạt FF 10
  • Đổi Hệ Phi Phong

Điều Kiện: Chỉ đổi được hệ phi phong của các phái đã [Phụ Tu].

 

Lưu Ý:

  • Phi phong có thể đổi hệ được.
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.