Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

14:52 20/07/2021

Tham gia nhiệm vụ hàng ngày, đồng đạo sẽ được trải nghiệm những tính năng mới lạ trong thế giới Kiếm Thế và nhận những phần thưởng hấp dẫn.

I. Nội dung chi tiết

Nhân vật đến Sứ Giả Hoạt Động ở Thành Chính để nhận nhiệm vụ.

II. Phần thưởng khi làm nhiệm vụ hàng ngày

Hoàn thành liên tiếp

Phần thưởng

(Khóa)

10 nhiệm vụ 5 Tỷ kinh nghiệm 
20 nhiệm vụ 10 Tỷ kinh nghiệm + 1 Tiền Xu
30 nhiệm vụ 10 Tỷ kinh nghiệm + 2 Tiền Xu
40 nhiệm vụ 20 Tỷ kinh nghiệm + 5 Tiền Xu

III. Mô tả nhiệm vụ

1. Loại nhiệm vụ:

Loại Nhiệm vụ

Cách Thu Thập

Thu thập 500 Mảnh Ghép Ngựa Tham gia các hoạt động ingame
Thu thập 500 Mảnh Ghép Mặt Nạ

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 50 Mảnh Ghép Vũ Khí

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 50 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Bát Mạch Đơn

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Mảnh Ghép Ấn Tham gia các hoạt động ingame
Thu thập 500 Hộ Vệ Đơn

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 10 Tiền Du Long

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Mảnh Già Lam Kinh

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Chiến Thần

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Linh Hồn Chân Nguyên

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 1 Lệnh Bài Tiêu Dao cấp 4

Tham gia tiêu dao cốc

2. Nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ tại Sứ Giả HOẠT ĐỘNG

SỨ GIẢ HOẠT ĐỘNG hỗ trợ di chuyển đến nơi chiến đấu Hoặc Giao Nhiệm Vụ

Hoàn thành nhiệm vụ và chọn phần thưởng tại Sứ Giả HOẠT ĐỘNG

Nhiệm vụ hiển thị chi tiết tại giao diện F4

Lưu Ý:

- Hủy bỏ nhiệm vụ khi không có cơ hội hủy sẽ bị mất chuỗi nhiệm vụ đang hoàn thành.

- Mỗi ngày chỉ làm được 40 nhiệm vụ nếu mất chuỗi nhiệm vụ sẽ không được phần thưởng 40 nv hằng ngày

- Hủy bỏ nhiệm vụ khi có cơ hội hủy sẽ không bị ảnh hưởng đến chuỗi nhiệm vụ đang hoàn thành