Open Server LÔI THƯƠNG 11h00 Ngày 27/09/2023 (Thứ 4)

09:24 25/09/2023

I. Nội Dung.

OPEN Máy chủ LÔI THƯƠNG mới vào lúc:  11h00 Ngày 27/09/2023 (Thứ 4 )

Trang chủ: <Xem Chi Tiết>

Fanpage: <Xem Chi Tiết>

II. Đặc Trưng Máy Chủ.

Bách Bảo Rương Phần Thưởng Quay Hấp Dẫn  Cơ Hội Nhận Được Bí Kíp Trấn Phái

Quà Nạp Tân Thủ

Sự Kiện Bí Ngô Tham gia event khi  nhận Rương Lệnh Bài Siêu Cấp ,Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp,Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn,  Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp ,Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp, Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp Thẻ Tích Lũy Sự Kiện ( khóa ) , Hộ Pháp , Rương Trang Bị Đồng Hành ( cấp 4-6 ) , Rương Thần Sa ( 0-6 dòng ) , Bảo Thạch 1-5 và nhiều vật phẩm khác

Kỹ Năng Trấn Phái

Đua Top Tài Phú và Võ Lâm Sever Mới  Phần Thưởng Hấp Dẫn

Vận Tiêu

Cày đồng và Xu hoạt động hằng ngày

Mua 1 Tiền Xu Khóa = 10v đồng khóa ở Sử Giả Cửa Hàng

Thi Đấu Loạn Chiến thể hiện tài năng

Hệ Thống Kinh Mạch

Hệ Thống Hộ Vệ

Hộ Pháp

Thái Cực Ấn

Mặt Nạ Hàng Long

Già Lam Kinh

Vũ Khí Thần Sa

Thần Thú

Đồng Hành

Trang Bị Đồng hành  4 5 6 7

Danh hiệu Cực Chất

1. Hỗ trợ Tân Thủ

 

2. Tính năng máy chủ.

 • Mua 1 Tiền Xu Khóa = 10v đồng khóa ở Sử Giả Cửa Hàng
 • Trận Pháp

 • Hệ Thống Trang Bị

 • Khảm,Bảo Thạch, Đục Lỗ Trang Bị

Kiếm Thế

 • Vũ Khí Thần Sa

 • Nâng Cấp Ngựa

 

Ngân Nguyệt Thần

Tuyết Huyết Quỳ

Tuyết Kim Quỳ

 

Băng Phong Kỳ Lân

 

Hỏa Long Viêm Đế

 

Thiên Lang

 

 • Hệ Thống Kinh Mạch

 • Hệ Thống Hộ Vệ

 • Thái Cực Ấn

 • Mặt Nạ

 • Kỹ Năng Trấn Phái

 

 • Hệ Thống Ngoại Trang

 

 • Già Lam Kinh.

 • Tống Kim

 • Thương Hội

 • Truy Nã Hải Tặc

 • Bạch Hổ Đường -Hoàng Kim

 • Tiêu Dao Cốc

 • Tàng Bảo Đồ

 • Chiến Trường Ấn

 • Trùng Sinh.

Trùng Sinh 31-35

Trùng Sinh 36-50

 • Hệ Thống Boss

 • Mật Thất Du Long

 • Hệ Thống Chân Nguyên

 • Nhiệm Vụ Hiệp Khách

 • Thi Đấu Loạn Chiến

 • Tần Lăng + Map 115

 • Điểm Năng động

 • Trang bị Đồng Hành

 • Thu Phục Đồng Hành

 • Hệ Thống Phi Phong

 • Bách Bảo Rương

 • Quân Doanh

 • Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

 • Hệ Thống Trang Bị Ngựa

 • Hệ Thống Vận Tiêu

 • Hộ Pháp

 • Túi Quà 7 Ngày

 • Lửa Trại

Và nhiều điều bất ngờ và cập nhật mới  <Xem Chi Tiết>