Quân Doanh

14:51 20/07/2021

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia

 • Thời gian: Cả ngày, cứ 60 phút sẽ báo danh 1 trận, thời gian báo danh từ phút 00 đến phút 10 của mỗi giờ.
 • Điều kiện tham gia: Yêu cầu cấp 90 trở lên.

I.Hướng Dẫn Thao Luyện Tân Quân Và Hành Trinh Mới 

Hướng dẫn Thao Luyện Tân Quân:

Hướng dẫn Hành Trinh Mới :

Hướng Dẫn Hành Trình Bất Tận

Khi hoàn thành nhiệm Vụ Thao Luyện Tân Quân sẽ nhận được Nhiệm Vụ Bất Tận

 

 

II.Hướng dẫn tham gia Bách Man Sơn

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn  Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.

 

 • Tìm NPC Chung Minh Tri Mộ để nhận nhiệm vụ Cổ Họa và Lưu ý Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.

 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Bách Man Sơn, chọn tiếp Ta muốn báo danh.

 

 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

III.Hướng dẫn tham gia Hậu Sơn Phục Ngưu

 • Nếu lần đầu làm nhiệm vụ Hậy Sơn Phục Ngưu các bạn gặp Lư Tất Khắc để nhận nhiệm vụ Hành Trình Mới, sau đó mới có thể vào phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu.

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn  Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.

 

 • Tìm NPC Lư Tất Khắc để nhận nhiệm vụ Hậu Sơn Phục Ngưu - Lưu ý Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.
  • Nếu đang làm nhiệm vụ Hành Trình Mới không thể nhận nhiệm vụ.
  • Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ Hành Trình Mới - nhận nhiệm vụ Chuẩn bị Chiến Sự (nhiệm vụ chính) hoặc Bị Chiến Nhật Thường (nhiệm vụ phụ)

 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Hậu Sơn Phục Ngưu, chọn tiếp Ta muốn báo danh.

 

 

 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

IV.Hướng dẫn tham gia Hải Lăng Vương Mộ

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn  Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.

 

 • Tìm NPC Thần Tiêu để nhận nhiệm vụ Hải Lăng Vương Mộ - Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.

 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Hải Lăng Vương Mộ, chọn tiếp Ta muốn báo danh.

 

 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

 

Hướng Dẫn Nhặt Quang Ảnh Thạch :

Đội trưởng chọn biểu tượng Nhóm "Đ" ở thanh chát  nhấn số 3

rồi Enter

4 thành viên phải gần Quang Ảnh Thạch thì sẽ tự chọn vào 4 Quang ảnh Thạch mở cùng lúc 

Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

V.Phần Thưởng Nhiệm Vụ

 • Nhiệm Vụ Chính (4 lần / 1 tuần)
Vật Phẩm (khoá) Số Lượng
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 200
Đầu Ngựa 1
Tỷ Kinh nghiệm 5
 • Nhiệm Vụ Phụ (28 lần / 1 tuần)
Vật Phẩm (khoá) Số Lượng
Mảnh Ghép Ấn 1000
Mảnh Già Lam Kinh 1000
Tỷ Kinh nghiệm 2
 • Nhiệm Vụ Hành Trình Bất Tận (1 lần / 1 tuần)
Vật Phẩm (khoá) Số Lượng
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 2000
Mảnh Ghép Ấn 10000
Mảnh Già Lam Kinh 10000
Đầu Ngựa 10
Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao) 1
Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao) 1
Tỷ Kinh nghiệm 50

 

 • Binh Pháp 36 kế 1 phút đọc 1 lần( nhấp 10 lần không cần đợi 1 phút ) 1 tỷ/1 lần (10 lần)
  Mặc da cơ quan thuật 1 phút đọc 1 lần( nhấp 10 lần không cần đợi 1 phút ) 1 tỷ/ 1 lần (10 lần)

 

 • Rương Thao Luyện Tân Quân (1 lần duy nhất)
Vật Phẩm (khoá) Số Lượng
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 500
Mảnh Ghép Ấn 10000
Mảnh Già Lam Kinh 10000

 

 • Rương Thao luyện Tân quân (KND) (1 lần duy nhất)

 

Vật Phẩm (khoá) Số Lượng
Tỷ Kinh nghiệm 50
 • Nhiệm Vụ Hành Trình Mới  (1 lần duy nhất)
Vật Phẩm (khoá) Số Lượng
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 500
Mảnh Ghép Ấn 10000
Mảnh Già Lam Kinh 10000
Tỷ Kinh nghiệm 50

 

Rương Hoàng Kim Hải Lăng Vương Mộ: cơ hội nhận dc 1 trong các vật phẩm

Vật Phẩm (không khoá) Số Lượng
Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao) 1
Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao) 1
Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao) 1
Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao) 1
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao) 1
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao) 1
Tỷ Kinh nghiệm 4

Rương Bạch Ngân:cơ hội nhận dc 1 trong các vật phẩm

Vật Phẩm (không khoá) Số Lượng
Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao) 1
Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao) 1
Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao) 1
Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao) 1
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao) 1
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao) 1
Tỷ Kinh nghiệm 3

Rương Thanh Đồng:cơ hội nhận dc 1 trong các vật phẩm

Vật Phẩm (không khoá) Số Lượng
Mảnh Ghép Vũ Khí 10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10
Tỷ Kinh nghiệm 2

Rương Huyền Thiết:cơ hội nhận dc 1 trong các vật phẩm

Vật Phẩm (không khoá) Số Lượng
Mảnh Ghép Vũ Khí 5
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 5
Tỷ Kinh nghiệm 1