Sự Kiện Tết 2022

15:47 23/01/2022

 

Thời gian & đối tượng tham gia :

 • + Thời gian diễn ra : Từ 00h00 ngày 24/01/2022
 • + Đối tượng tham gia : Toàn bộ nhân vật trong Kiếm Thế 
 • + Tham gia event khi sử dụng Túi Sự Kiện Tết nhận Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp ,Thẻ Tích Lũy Sự Kiện ( khóa ) , Hộ Pháp , Rương Trang Bị Đồng Hành ( cấp 4-6 ) , Rương Thần Sa ( 0-6 dòng ) , Bảo Thạch 3-5 và nhiều vật phẩm khác
 • NPC & vật phẩm liên quan

Npc Event In Game

CÂY MAI VÀNG

 • Vị trí : Đạo Hương Thôn (Thành Chính)
 • Chức năng : 
 • Nhận Túi Thần Tài
 • Đổi Túi Sự Kiện Tết
 • Đổi Liễn Xuân

 

 

Vật phẩm Mô tả

Thẻ Tân Xuân

 • Nguồn gốc: Hoạt Động
 • Tính chất:  Không Khóa/Khóa , Vĩnh Viễn
 • Chức năng: Ghép vật phẩm

Liễn Xuân

 • Nguồn gốc: Ghép tại Cây Mai Vàng
 • Tính chất: Không Khóa/Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Túi Sự Kiện Tết

 • Nguồn gốc: Ghép tại Cây Mai Vàng
 • Tính chất: Không Khóa/Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Túi Thần Tài

 • Nguồn gốc: Nhận tại Cây Mai Vàng ( khi sử dụng code nạp 100k lần đầu ) , nhận tích lũy nạp hằng ngày
 • Tính chất:  Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

 

I.Cách thức nhận Thẻ Tân Xuân và Túi Thần Tài

 • Đối thoại với Cây Mai Vàng chọn Nhận[Túi Thần Tài] : Nhận 1 lần/ngày số lượng ngẫu nhiên từ 1 tới 3
 • Nhận từ tích lũy nạp thẻ hằng ngày tại sứ giả hỗ trợ ( Túi Thần Tài Khóa )

 

 

Tích Lũy Nạp Trong Ngày

Túi Thần Tài
50k 1
100k 2
200k 3
500k 4
1000k 5
2000k 6
3000k 7
4000k 8
5000k 10

 

 • Phần thưởng khi sử dụng Túi Thần Tài
 • Toàn bộ vật phẩm khi sử dụng Túi Thần Tài là Khóa

 

 

Tên vật phẩm 

Số Lượng
Kinh Nghiệm 10-100
Tiền Du Long 50-100
Rương Trang Bị Đồng Hành 4-6 1
Rương Thần Sa 0-6 dòng 1
Đồ Phổ Kỹ Năng Trấn Phái 1000-2000

 

 

 

Hoạt động

Thẻ Tân Xuân    Tính Chất
Truy Nã
 •  Nhiệm Vụ 90 : 10
 • Nhiệm Vụ 100 : 20
   
Không Khóa
Tống Kim
 • 3000 Điểm : 50
 • 5000 Điểm : 100
 • 10000 Điểm : 150
TOP Tống Kim
 • TOP 1: 150
 • TOP 2: 150
 • TOP 3: 150
 • TOP 4: 150
 • TOP 5: 150
Rương Thương Hội 500
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân
 • Nhiệm Vụ Thứ 10: 20
 • Nhiệm Vụ Thứ 20: 50
 • Nhiệm Vụ Thứ 30: 80
 • Nhiệm Vụ Thứ 40: 100
Thi Đấu Loạn Phái
 • Quán Quân: 250
 • Á Quân: 200
 • Tứ Cường: 150
 • Bát Cường: 100
 • Vòng 16: 50

- Lưu ý : Hành trang cần phải có 5 ô trống để nhận vật phẩm

 

II.Cách ghép và phần thưởng khi sử dụng Liễn Xuân

 • Đối thoại với Cây Mai Vàng chọn Đổi[Liễn Xuân] : 1 Thẻ Tân Xuân + 1 Ngân Nguyên Bảo

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 2-4 

Không Khóa/Khóa

Linh Hồn Chân Nguyên 10-100
Mảnh Ghép Ngựa 10-100
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10-100
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-2
Bảo Thạch Cấp 1-3 1

III.Cách ghép và phần thưởng khi sử dụng Túi Sự Kiện Tết

 • Đối thoại với Cây Mai Vàng chọn Đổi[Túi Sự Kiện Tết] : 1 Thẻ Tân Xuân + 1 Tiền Xu[Khóa] hoặc Không Khóa

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 3-7 Không Khóa,Khóa
Linh Hồn Chân Nguyên 100-300
Mảnh Ghép Ngựa 100-300
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100-300
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-10
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 20-100
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1
Hộ Pháp 1
Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 1

 

Lưu ý : 

- Sử dụng 1 Túi Sự Kiện Tết nhận ngay 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện( khóa ) ( sử dụng bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu Thẻ Tích Lũy Sự Kiện )

- Chắc chắn nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện khi sử dụng Túi Sự Kiện Tết ( Khóa )

- Cần 15 ô trống để sử dụng Túi Sự Kiện Tết và nhận thưởng

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ tối đa


BÀI LIÊN QUAN :