Tàng Bảo Đồ

14:23 20/07/2021

Điều kiện tham gia :

Toàn thể nhân sĩ Kiếm Thế có đẳng cấp từ 130 trở lên đều có thể tham gia vào tính năng này.

Các thức tham gia:

Đối thoại với Sứ Giả Hoạt Động để vào phó bản.

Thành viên trong cùng 1 tổ đội phải có lênh bài giống nhau mới có thể tham gia hoạt động này.

Qui tắc vào phó bản

Thời gian tồn tại của phó bản: 2 giờ.

Sau khi đội trưởng mở thì các thành viên khác mới vào được phó bản.

 • Một bản đồ cho phép tối đa 6 người vào cùng lượt.
 • Khi bị thoát ra ngoài muốn vào lại phó bản, đồng đạo phải đến đúng phó bản lúc đầu đã vào để tiếp tục.
 • Mỗi ngày, một nhân vật chỉ được vào phó bản 10 lần.

Các loại phó bản Tàng bảo đồ

Thông qua hoạt động nhận được lệnh bài
Đào Chu Công Mộ Đạo(3 sao)
Đại Mạc Cổ Thành(3 sao)
Vạn Hoa Cốc(3 sao)
Thiên Quỳnh Cung(3 sao)
Long Môn Phi Kiếm(3 sao)
Bích Lạc Cốc ( 3 sao)

Đại Mặc Cổ Thành

Long Môn Phi Kiếm

Đào Chu Công Mộ Đạo

Vạn Hoa Cốc

Thiên Quỳnh Cung

Bích Lạc Cốc

Sau khi hạ gục được Boss cuối cùng, đồng đạo đến Đắc Duyệt Phường để nhận thưởng.

 

Đắc Duyệt Phường

-Đồng đạo có thể đối thoại với Bổ Khoái Quan Tiêu Đầu để kết thức phó bản sớm.

-Số Lượng phần thưởng Rương Hoàng Kim Chạm Trổ  nhận được dựa trên các tiêu chí:

 • Thời gian hoàn thành phó bản.
 • Số lượng quái hạ gục được trong phó bản.
 • Độ khó phó bản.
 • Cấp hiện tại của nhân vật.
 • Mối quan hệ hảo hữu của nhân vật với các thành viên khác trong tổ đội.
Vật Phẩm

Phần Thưởng

(Vật Phẩm Khóa)

Mở ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

 • 2 Tỷ Kinh Nghiệm
 • 1000 Mảnh Già Lam Kinh
 • 5 Rương Mảnh Ghép
 • 1000 Mảnh Ghép Ấn
 • 5 Mảnh Ghép Vũ Khí
 • 5 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
 • Rương Thần Sa (0-6 Dòng)
 • Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)