Trang bị Đồng Hành

14:33 20/07/2021

I.Ghép Trang bị Đồng Hành:

II.Đổi Trang bị Đồng Hành Không Khóa Thành Khóa

 

 

III.Hình Ảnh Trang Bị Đồng Hành:

Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Trang Bị Đồng Hành Cấp 4

Trang Bị Đồng Hành Cấp 5

Trang Bị Đồng Hành Cấp 6

Trang Bị Đồng Hành Cấp 7

Lưu ý:

-Khi Mang trang bị đồng hành vào nhận vật sẽ bị khóa.

-4 Trang bị Đồng Hành(không khóa/Khóa) cùng cấp có thể ghép thành 1 Trang Bị Đồng Hành cấp cao hơn   

-Chỉ số Trang bị Đồng Hành  ngẫu nhiên