CẬP NHẬT Tháng 12/2023

17:43 27/12/2023

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phiên bản cập nhật vào lúc : 00h00 ngày 28/12/2023 - Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật

 

I. EVENT TẾT 2024 <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Bảo Thạch Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)
Rương Thần Sa (0-6 Dòng)
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp
Thần Binh Phổ
Tiền Du Long

 

II.Thần Binh <Xem Chi Tiết

 

 


BÀI LIÊN QUAN :