Quà Nạp Tân Thủ

11:52 19/09/2023

-Thời Gian Bắt Đầu cập nhật :00h ngày 20/09/2023

-Chạy file Autoupdate để cập nhật

Cách nhận Quà Nạp Tân Thủ : 

Sử dụng code nạp thẻ để tăng điểm Quà Nạp Tân Thủ

Chọn Quà nạp Thẻ

Chọn Quà Nạp Tân Thủ và nhận phần thưởng

 

-Phần Thưởng Quà Nạp Tân Thủ Nhận duy nhất 1 lần :

Mốc Quà Nạp Tân Thủ 

Vật Phẩm

(Khóa)

số lượng
100k Kinh nghiệm đơn 500
  Bảo Thạch Cấp 3-5 2
  Trận Pháp Cao <7 Ngày> 10
  Hộ Pháp 1
  Nữ Nhi Hồng 10
     
200k Kinh nghiệm đơn 1000
  Tiền xu 200
  Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên 5
  Bảo Thạch Cấp 3-5 5
  Hộ Pháp 1
  Nữ Nhi Hồng 10
     
500k Kinh nghiệm đơn 1000
  Tiền xu 200
  Bùa Bảo Toàn 3
  Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên 10
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
  Bảo Thạch Cấp 3-5 10
     
1000k Kinh nghiệm đơn 1000
  Tiền xu 500
  Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 2
  Hộ Pháp 1
  Bùa Bảo Toàn 5
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
     
2000k Kinh nghiệm đơn 2000
  Tiền xu 500
  Rương Thần Sa (0-6 Dòng) 1
  Hộ Pháp 1
  Bùa Bảo Toàn 5
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
     
3000k Kinh nghiệm đơn 3000
  Tiền xu 500
  Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
  Hộ Pháp 1
  Bùa Bảo Toàn 5
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
     
4000k Kinh nghiệm đơn 4000
  Tiền xu 500
  Bí Kíp Trấn Phái 1-20 2
  Hộ Pháp 2
  Bùa Bảo Toàn 5
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 4
     
5000k Kinh nghiệm đơn 5000
  Tiền xu 1000
  Rương Thần Sa (0-6 Dòng) 2
  Hộ Pháp 2
  Bùa Bảo Toàn 10
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 5

 

Lưu ý :

- Quà Nạp Tân Thủ chỉ lần 1 lần duy nhất

- Cần hỗ trợ ib facebook ạ


BÀI LIÊN QUAN :