Sự Kiện Bí Ngô

13:40 19/09/2023

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Nhằm giúp hành trình phiêu bạt giang hồ của quý nhân sĩ thêm phần thú vị và hấp dẫn, sự kiện Sự Kiện Bí Ngô  mang đến hệ thống phần thưởng mới vô cùng quý giá như sau:

I.Hướng dẫn tham gia

Thời gian diễn ra : 00h00 ngày 20 tháng 09 năm 2023

 

II.Đua Top Sự Kiện Bí Ngô

Thời Gian đua top sự kiện:

 

Đua Top tính tất cả máy chủ
  Thời gian đua top Ngày Tổng kết xếp hạng
Lần 1 ngày 30-31 -> Hết ngày 09 0h00 ngày 10
Lần 2 Từ ngày 10 -> Hết ngày 19 0h00 ngày 20
Lần 3 Từ ngày 20 -> Hết ngày 29 0h00 ngày 30

Cách Kiếm Điểm:

 

Sử dụng
1 Hộp Quà Sự Kiện 1 điểm top
100 Quả Bí giận dữ 1 điểm top
1000 Quả Bí cười 1 điểm top

 

Phần Thưởng:

Vật Phẩm ( Không Khóa) Top1 Top2 Top3 Top4 Top5
Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp 2 2 1 1 1
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp 2 1 1 1 1
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2 2 2 1 1
Tiền Xu 1000 500 400 200 100

 

Chọn Sứ Giả Hỗ Trợ

chọn Sự Kiện Bí Ngô

Chọn Xem Top và Nhận Thưởng Top

III.Thông tin sự kiện và Cách Ghép Nguyên Liệu 

Sự kiện diễn ra ở thành chính Đạo Hương Thôn

Các vật phẩm liên quan

 

Tên vật phẩm Chức năng

Dùng để ghép vật phẩm Quả Bí cười + Quả Bí giận dữ

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn
Chức năng : Nâng cấp Hộ Pháp tỉ lệ 100%

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 5 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp

 

 

III.1CÁCH GHÉP NGUYÊN LIỆU

1. Cách ghép Quả Bí cười

Bước 1 : Tới Sứ Giả Hỗ Trợ - Hỏa Lang Vương Tử và chọn Sự Kiện Bí Ngô

Bước 2 : Chọn [ Quả Bí cười ] 

Cần 1 Bí Ngô + 1 Ngân Nguyên Bảo ghép thành 1 Quả Bí cười [ Không Khóa ]

 

2. Cách ghép Quả Bí giận dữ

Bước 1 : Tới Sứ Giả Hỗ Trợ - Hỏa Lang Vương Tử và chọn Sự Kiện Mùa Hè

Bước 2 : Chọn [Quả Bí giận dữ]

Cần 1 Bí Ngô +  Tiền Xu [ Khóa ] ghép thành 1 Quả Bí giận dữ [ Khóa ]

Cần 1 Bí Ngô +  Tiền Xu [ Không Khóa ] ghép thành 1 Quả Bí giận dữ [ Không Khóa ]

 

IV.Phần thưởng Quả Bí cười Và Quà Bí Giận Dữ Hộp Quà Sự Kiện

IV.1 Phần thưởng Quả Bí cười

Tên vật phẩm Số lượng
Kinh Nghiệm 2-4
Linh Hồn Chân Nguyên 10-100
Mảnh Ghép Ngựa 10-100
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10-100
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-2
Bảo Thạch Cấp 1-3 1

IV.2 Phần thưởng Quà Bí Giận Dữ

 

Tên vật phẩm Số lượng
Kinh Nghiệm(Tỷ) 5-10
Linh Hồn Chân Nguyên 100-300
Mảnh Ghép Ngựa 100-300
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100-300
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-10
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 20-100
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1

IV.3Phần thưởng Hộp Quà Sự Kiện

 

Tên vật phẩm Số lượng
Kinh Nghiệm 10-100
Tiền Du Long 50-100
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0-6 Dòng) 1
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 100-2000
Hộ Pháp 1
Đầu Ngựa 1-5
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp 1

V.Thu thập nguyên liệu

Tích lũy Nạp trong ngày

Hộp Quà Sự Kiện

100k 3
200k 3
500k 4
1000k 5
2000k 6
3000k 7
4000k 8
5000k 10

 

Hoạt động Số lượng
Truy Nã

Cấp 90 : 15 Bí Ngô

Cấp 100 : 30 Bí Ngô

Tống Kim

3000 Điểm : 50 Bí Ngô

5000 Điểm : 100 Bí Ngô

10000 Điểm : 150 Bí Ngô

TOP 1 : 500 Bí Ngô 

TOP 2 : 400 Bí Ngô 

TOP 3 : 300 Bí Ngô 

TOP 4 : 200 Bí Ngô 

TOP 5 : 100 Bí Ngô 

Rương Thương Hội 1000 Bí Ngô 
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

Nhiệm Vụ 10 : 50 Bí Ngô 

Nhiệm Vụ 20: 100 Bí Ngô 

Nhiệm Vụ 30 : 150 Bí Ngô 

Nhiệm Vụ 40: 200 Bí Ngô 

Loạn Phái

Quán Quân : 500 Bí Ngô

Á Quân : 400 Bí Ngô

Tứ Cường : 300 Bí Ngô

Bát Cường : 200 Bí Ngô

Vòng 16 : 100 Bí Ngô

 

 

Lưu ý :

-Khi sử dụng Quả Bí giận dữ Khóa : Thẻ Tích Lũy Sự Kiện sẽ Khóa

-Khi Sử dụng Quả Bí giận dữ Không Khóa : Thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không Khóa

-Khi Sử dụng Hộp Quà Sự Kiên Khóa sẽ ra vật phẩm không khóa trừ tiền du long
 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn


BÀI LIÊN QUAN :