Thông Báo Hiện Tại page chính đang bị lỗi nên hỗ trợ tại FB : https://www.facebook.com/congdongkiemthe2019/ 

11:57 14/11/2022

Thông Báo:

Hiện Tại page chính đang bị lỗi sẽ mở lại ngay và Link FB tạm thời hỗ trợ ở đây :

https://www.facebook.com/congdongkiemthe2019/