Gộp máy chủ PHÁ THƯƠNG và THẦN LONG

09:39 11/09/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHÁ THƯƠNG THẦN LONG vào 13H00 ngày 12/09/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ PHÁ THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ PHÁ THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 100000
Đồng Khóa (vạn) 50000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 300000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 300000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 300000
Mảnh Ghép Vũ Khí 10000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 200000
Mảnh Ghép Trang Bị 50000
Đầu ngựa 530

- Nhân vật thuộc máy chủ PHÁ THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHÁ THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư